Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

Ace of Diamond เล่ม 13 (25+26)

        

รายละเอียด
ผู้แต่ง Makoto Yukimura การซ้อมแข่งกับโรงเรียนมือฉกาจ ยาคุชิ จุดทดสอบคุณค่าแท้จริงของเซโดยุคใหม่ ฟุรุยะผู้ได้รับฝากฝังให้เป็นพิชเชอร์ตั้งแต่ทุ่มเทสุดกำลัง โดยมีเป้าหมายว่า “จะกลายเป็นเอซ” สัตว์ประหลาดผู้เร่าร้อนอย่างเงียบงันแสดงความมุ่งมั่นอันแรงกล้า และพัฒนาการอันชวนตกตะลึงให้เห็น!! สิ่งจำเป็นเพื่อขึ้นเป็นเอซของเซโดคือฝีมือั้เหนือกว่าคู่แข่ง----!! และแล้ว ซาวามูระก็ก้าวขึ้นสู่เนินขว้างพร้อมแรงกดดันมหาศาล!!

THB 59.00