Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

สารสนช. ฉบับที่ ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ Magazine

Social Media
Apple Appstore Google Play

สารสนช. - ฉบับที่ ๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

News
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
สารสนช. เป็นวารสารรายเดือน นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา โดยส่งเสริมแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้

สถิตอยู่ในใตตราบนิรันดร์
น้อมสำนึในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

ฉบับก่อนหน้า

ฉบับที่ ๓๘ กันยายน ๒๕๖๐

ฉบับที่ ๓๘ กันยายน ๒๕๖๐
Click to know more

ฉบับเก่า

ดูทั้งหมด

Related Magazines

ดูทั้งหมด