Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

สารวุฒิสภา สารวุฒิสภา กรกฎาคม ๒๕๕๗ Magazine

Social Media
Apple Appstore Google Play

สารวุฒิสภา - สารวุฒิสภา กรกฎาคม ๒๕๕๗

News
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
เป็นวารสารรายเดือน นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา โดยส่งเสริมแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้
เป็นวารสารรายเดือน นำเสนอข่าวสาร กิจกรรม และบทความที่เกี่ยวข้องในวงงานวุฒิสภา โดยส่งเสริมแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

ฉบับก่อนหน้า

สารวุฒิสภา มิถุนายน ๒๕๕๗

สารวุฒิสภา มิถุนายน ๒๕๕๗
Click to know more

ฉบับเก่า

ดูทั้งหมด

Related Magazines

ดูทั้งหมด