Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

คิด Creative Thailand เมษายน 2560 ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 Magazine

Social Media
Apple Appstore Google Play

คิด Creative Thailand - เมษายน 2560 ปีที่ 8 ฉบับที่ 7

Business
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
นิตยสาร คิด Creative Thailand นิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทย

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้
Revalue Charoenkrung คุณค่าใหม่เจริญกรุง

ร่วมสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของพื้นที่ย่านเจริญกรุง เขตเศรษฐกิจแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใจกลางเมืองที่ครอบคลุมเขตบางรัก สุรวงศ์ สี่พระยา และสีลม พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อย่านนี้จะต้องพัฒนาไปข้างหน้า มาร่วมเรียนรู้และเรียบเรียงความดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ ควบคู่ไปกับความหวังที่จะเห็นชีวิตชีวา สีสัน นวัตกรรม และโอกาสของย่านและผู้คน ที่จะสร้างให้เจริญกรุงกลายเป็น “ย่านสร้างสรรค์” ของประเทศไทย

* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

ฉบับก่อนหน้า

มีนาคม 2560 ปีที่ 8 ฉบับที่ 6

มีนาคม 2560 ปีที่ 8 ฉบับที่ 6
Click to know more

ฉบับเก่า

ดูทั้งหมด

Related Magazines

ดูทั้งหมด