Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

Digital Camera Thailand - November 2017

Technology
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
นิตยสาร Digital Camera เป็นนิตยสารที่รวบรวมเนื้อหาเรื่องราว เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลผ่านทางการทดสอบทดลองใช้กล้อง อุปกรณ์ใหม่ๆ โปรแกรมล่าสุดพร้อมสรุปผลออกมาอย่างชัดเจนเที่ยงตรงเป็นกลาง นอกจากนั้นยังมีการรวบรวมเทคนิคเคล็ดลับ พร้อมตอบข้อสักถามและแนะนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สมบูรณ์ สวยงาม ตรงตามความตั้งใจของผู้ถ่าย

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้
THE DIGITAL CAMERA HOTSHOTS SPECIAL
ผลงานภาพถ่ายที่ถูกสร้างสรรค์จากนักถ่ายภาพทั่วโลก

* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

ฉบับก่อนหน้า

October 2017

October 2017
Click to know more

ฉบับเก่า

ดูทั้งหมด

  • September 2017
  • August 2017
  • June 2017
  • May 2017
  • April 2017

Related Magazines

ดูทั้งหมด