Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

National Geographic Thailand - ตุลาคม 2560

Education
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
"นิตยสารรายเดือนที่พาผู้อ่านก้าวสู่โลกกว้างกับการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทั่วทุกมุมโลกการนำเสนอเนื้อหาแบบเจาะลึกในวิทยาการด้านต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาศิลปวัฒนธรรมประเพณีโบราณคดีและอารยธรรมอันทรงคุณค่าจึงเป็น นิตยสารคุณภาพที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้อ่านทั่วโลก ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆ ใน 29 ประเทศทั่วโลก และประสบความสำเร็จในทุกๆ ประเทศทั่วโลก เหมาะกับผู้ที่สนใจการสำรวจ ค้นคว้า และศึกษาโลกในทุกๆด้าน

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้
กว่าจะมาเป็น เจน กูดดอลล์ นักอนุรักษ์ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ดูไบจะกลายเป็นนครสีเขียวได้จริงหรือ
วิวาทะว่าด้วยการล่าสัตว์เพื่อเป็นรางวัล
โรฮิงญา: รายงานจากบังกลาเทศ
ระยะเวลาราคาประหยัด
Single Issue THB 120.00 -

* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

ฉบับก่อนหน้า

กันยายน 2560

กันยายน 2560
Click to know more

ฉบับเก่า

ดูทั้งหมด

  • สิงหาคม 2560
  • กรกฎาคม 2560
  • มิถุนายน 2560
  • พฤษภาคม 2560
  • เมษายน 2560

Related Magazines

ดูทั้งหมด