Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

HR Society - November 2017

Business
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
วารสารวิชาการรายเดือนของธรรมนิติ นำเสนอสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนดทางด้านกฎหมายแรงงาน กฎหมายทางบัญชี-ภาษีอากร และกฎหมายธุรกิจ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาน และการบริหารจัดการทั่วไปอย่างครบถ้วน ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 11 โดยมีอัตราการเติบโตของกลุ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บุคคล และที่ปรึกษาด้านกฎหมายในบริษัทชั้นนำ

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้
Cover Story Talent Management ทำไมและอย่างไร?
The Idol คุณปกรณ์ ทวีผลเจริญ เคล็ดลับ...เติมความหวานหัวใจพนักงานตามฉบับ DADDY DOUGH
HRM/HRD Morning Talk เครื่องมือสื่อสาร เพื่อสร้างเป้าหมายในการทำงาน


* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

ฉบับก่อนหน้า

October 2017

October 2017
Click to know more

ฉบับเก่า

ดูทั้งหมด

  • September 2017
  • August 2017
  • July 2017
  • June 2017
  • April 2017

Related Magazines

ดูทั้งหมด