Thai
ยินดีต้อนรับผู้มาเยือน!

วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ February - May 2013 Magazine

Social Media
Apple Appstore Google Play

วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ February - May 2013

Health
Monthly
Thai
รายละเอียดนิตยสาร
วิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่เร่งรีบแข่งขัน และต้องทำงานแข่งกับเวลา เรื่องอาหารการกินจึงต้องหันไปพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปเพราะสะดวก รวดเร็ว และยังหาซื้อได้ง่ายในทุกระดับ ตั้งแต่รถเข็น แผงลอยขายอาหารไปจนถึงภัตตาคารหรูๆ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากความสะดวก สบาย และรสชาติความอร่อยแล้ว ความสะอาด ปลอดภัยของอาหารที่ซื้อหามาบริโภคนับเป็นสิ่งสำคัญ

รายละเอียดสำหรับฉบับนี้
วิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่เร่งรีบแข่งขัน และต้องทำงานแข่งกับเวลา เรื่องอาหารการกินจึงต้องหันไปพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปเพราะสะดวก รวดเร็ว และยังหาซื้อได้ง่ายในทุกระดับ ตั้งแต่รถเข็น แผงลอยขายอาหารไปจนถึงภัตตาคารหรูๆ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงนอกเหนือจากความสะดวก สบาย และรสชาติความอร่อยแล้ว ความสะอาด ปลอดภัยของอาหารที่ซื้อหามาบริโภคนับเป็นสิ่งสำคัญ

* การสมัครสมาชิกจะเริ่มนับจากนิตรสารเล่มแรกเท่านั้น

* TrueBook ให้บริการเฉพาะ ebook เท่านั้น หากท่านต้องการแบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อสำนักพิมพ์โดยตรง หรือหาซื้อได้ตามแผงหนังสือทั่วไป

* ราคารวม Vat แล้ว

Related Magazines

ดูทั้งหมด